1.jpg3.jpg4.jpg5.jpgdruk2.jpgdruk3.jpgdruk4.jpgdruk5.jpg

DLA UCZNIÓW

Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw

Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

- duplikat legitymacji szkolnej - 9 zł
- duplikat świadectwa - 26 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza
31-610 Kraków
os. Tysiąclecia 38

PKO Bank Polski
05 1020 2906 0000 1502 0356 8193

z dopiskiem:
wpłata za duplikat 
imię nazwisko ucznia/absolwenta

Z potwierdzeniem wpłaty należy zgłosić się do sekretariatu.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie
os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków