FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Previous Next

Centrum Kompetencji Zawodowych 2020

OPIS PROJEKTU - wszystkie załączniki do pobrania poniżej
REALIZACJA PROJEKTU CKZ W ZSPM
DOKUMENTY APLIKACYJNE:

KURSY I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zakres danych osobowych

STAŻE U PRACODAWCÓW

Dokumenty dla stażysty

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Dziennik stażu,praktyki
Zał 1 do Regulaminu Wzór Umowy
Zał 1 do Umowy – zgoda Rodzica
Zał 2 do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium stażowego
Zał. 4 RODO Oświadczenie-uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych
Zał. 5 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Dokumenty dla szkoły i pracodawcy

Oświadczenie o oddelegowaniu_wzór
Porozumienie z pracodawcą
Protokół przekazania materiałów
Załącznik nr 1 Ramowy program stażu
Załącznik nr 2 Dziennik stażu,praktyki
Załącznik nr 3 Certyfikat
Załącznik nr 4 Oświadczenie o poniesionych kosztach
Załącznik nr 5 Umowa powierzenia – dane stażystów
Załącznik nr 6 Umowa powierzenia – dane opiekunów

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza