FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Odbiór świadectw maturalnych

Szanowni Maturzyści,

zapraszamy do sekretariatu głównego po odbiór świadectw maturalnych 11 sierpnia 2020r. w godzinach: 8.30 – 14.00.

 

Obowiązują wymagania epidemiczne: zakrywanie ust i nosa maseczkami, dezynfekcja rąk przy wejściu, własne długopisy. W czasie ewentualnego oczekiwania na odbiór świadectwa należy zachować 1,5 m odstęp. Budynek opuszczamy niezwłocznie po odbiorze świadectwa maturalnego.

 

Osoby uprawnione do egzaminu poprawkowego prosimy o zgłoszenie się do gabinetu wicedyrektora (1.12 I piętro) w celu wypełnienia deklaracji przystąpienia do egzaminu  poprawkowego (najpóźniej do 3 dni) - bez deklaracji nie można w systemie OBIEG dokonać formalnego zgłoszenia do egzaminu poprawkowego. W przypadku braku możliwości samodzielnego odbioru świadectwa proszę przygotować pisemne upoważnienie dla wyznaczonej osoby.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza