FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Wytyczne - egzaminy poprawkowe

INFORMACJE DLA UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH

DO EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

25-27.08.2020r.

 

  • Do budynku szkoły uczniowie wchodzą 15 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu poprawkowego.

 

  • Uczeń obowiązkowo ma zasłonięte usta i nos – po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej może zdjąć maseczkę, przyłbicę, chustę.

 

  • Przed wejściem do sali należy zdezynfekować ręce.

 

  • Uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich przyborów do pisania, kalkulatorów prostych itp.

 

  • Na korytarzach należy zachować 1,5 m dystans.

 

  • Oczekując na wyniki egzaminów (przy sprzyjającej pogodzie) korzystamy
    z terenów zielonych na terenie kompleksu szkolnego.

 

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza