FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

1 września - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza
w Krakowie zaprasza wszystkich uczniów technikum oraz szkoły branżowej na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 wyłącznie w formie spotkań z wychowawcami klas, które przebiegać będą według następującego harmonogramu:

 

KLASY 1 – GODZ. 9.00 (parter-wejście główne):

1AG - s. 0.09; 1BG – s. 0.08; 1CF – s. 0.07; 1DF – s.0.11; 1ER – s. 0.12; 1AZ – s. 0.04

 

KLASY 2 – GODZ. 9.15 (I i II piętro-wejście boczne od strony przedszkola):

2AG – s. 2.07; 2BG – s. 1.07; 2CF – s. 1.04; 2DR – s. 1.03; 2EG – s. 1.06; 2FG – s. 1.02;
2GF – s. 2.06; 2HR – s. 1.05; 2AZ – s. 1.14(aula).

 

KLASY 3 – GODZ. 11.00 (parter-wejście główne):

3AG – s. 0.09; 3BG – s. 0.08; 3CG – s. 0.11; 3DF – s. 0.07; 3EF – s. 0.12; 3FR – s. 0.04;
3AZ – s. 0.10.

 

KLASY 4 – GODZ. 11.15 (I piętro-wejście boczne od strony przedszkola):

4AG – s. 1.04; 4BG – s. 1.06; 4CG – s. 1.05; 4DF – s. 1.02; 4EF – s. 1.07; 4FGR – 1.03.

 

Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

Uczniowie po wejściu do budynku szkoły dezynfekują dłonie i obowiązkowo mają zasłonięte usta i nos – po zajęciu miejsca w przydzielonej sali można zdjąć maseczkę, przyłbicę, chustę.

 

Na korytarzach należy zachować obowiązujący dystans.

 

Po zakończeniu spotkań z wychowawcami opuszczamy szkołę i unikamy
gromadzenia się przed budynkiem.

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

1 września 2020r. o godz. 16.30 zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych
na spotkanie z Wychowawcami klas oraz Dyrekcją Zespołu Szkół:

Parter:   1AG – s. 0.07; 1BG – s. 0.09; 1CF – s. 0.11

I piętro: 1DF – s. 1.02;  1ER – s. 1.04; 1AZ – s. 1.06

 

Ze względów epidemicznych prosimy o obecność tylko jednego rodzica każdego ucznia.

 

Prosimy o dezynfekcję dłoni po wejściu do szkoły i zasłonięcie ust i nosa – po zajęciu miejsca w przydzielonej sali można zdjąć maseczkę, przyłbicę, chustę.

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza