FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Egzamin maturalny – termin poprawkowy

 

Przypominamy, że 8 września 2020r. o godzinie 14.00 odbędzie się poprawkowy egzamin maturalny z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.

 

Wszystkich zdających obowiązują czerwcowe wytyczne i procedury organizacji egzaminu maturalnego.

 

Do szkoły należy zgłosić się najpóźniej o godz. 13.30 – listy zdających będą umieszczone na parterze.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza