FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Konkurs fotograficzny „Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny”

W dniach od 1 czerwca do 30 września odbyła się V edycja konkursu fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny” organizowanego przez Fundację Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie.

Podstawowym celem konkursu było promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

 • Minister Edukacji Narodowej,

 • Marszałek Województwa Mazowieckiego,

 • Prowincja Warszawska – Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu,

 • Katedra Genologii Dziennikarskiej i Fotografii UW,

 • Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców,

 • Rosikon Press,

 • Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK,

 • Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca,

 • KONDRAT- MEDIA.

W wystawie prac konkursowych wzięły udział uczennice naszej szkoły:  

 • Karolina Waszkiewicz z klasy 1cf - II miejsce za pracę "Most Piłsudskiego malowany nocą"
 • Kinga Bugańska z klasy 1df  (fotografia "Mglisty wiatr Minoga")
 • Aleksandra Dyrda z klasy 2cf (fotografia "W blasku Słowackiego")
 • Aleksandra Wilkosz z klasy 2gf (fotografia "Samotna Mewa")
 • Julia Domańska z klasy 3df (fotografia "Widok z wysokości")

W Jury konkursu zasiadali znani artyści i fotograficy:

- Janusz Rosikoń – fotograf, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i ZPAF, współzałożyciel wydawnictwa Rosikon Press,

- dr Wojciech Sternak – fotograf i kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Fotografii i Genologii Dziennikarskiej, WDiB, UW, członek ZPAF,

- Małgorzata Dołowska – artystka fotografik, członek Kapituły Fotoklubu RP, członkini, założycielka i dyrektor Fundacji Fotografia dla Przyszłości, od 1992 roku juror ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów fotograficznych,

- Józef Szewczyk - redaktor naczelnym i wydawca czasopisma „Geografia w Szkole”

- Zespół Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK (Andrzej Danowski, Marek Lawin, Paweł Wojtyczka) pod przewodnictwem Andrzeja Danowskiego – krajoznawcy, fotografa, znawcy zagadnień ochrony zabytków, wiceprzewodniczącego Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK

- S. Edyta Pietrzak – członek Zarządu Fundacji Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie

Po zapoznaniu się z 1854 pracami 712 autorów Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:

I miejsce: Krzysztof Soja „Mglista turnia” – LO im. bł. ks. Archutowkiego, Warszawa

II miejsce: Karolina Waszkiewicz „Most Piłsudskiego malowany nocą” – ZS Poligraficzno-Medialnych, Kraków

III miejsce: Mateusz Muszyński "Górzyste lustro" – ZS nr 2, Pabianice

III miejsce: Marta Plichta "Ten moment" – ZSI Inowrocław

Gratulujemy przedstawicielce naszej szkoły – Karolinie i wszystkim nagrodzonym!

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza