1.jpg3.jpg4.jpg5.jpgdruk2.jpgdruk3.jpgdruk4.jpgdruk5.jpg

Start

Aktualności

ABSOLWENCI

Na podstawie „Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w  zawodzie  oraz  egzaminu  eksternistycznego  zawodowego w  2017 roku”  informujemy, że:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tzw. stary egzamin) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły  policealnej  przeprowadzony  zostanie w roku szkolnym  2016/2017  po raz ostatni  w okresie od czerwca do lipca 2017 r.

Deklaracje  należy  składać  osobiście u kierownika szkolenia praktycznego w terminie 1-16 grudnia 2016 r.

Komunikat dotyczy absolwentów z roku 2015 i wcześniej.

 


 

 

 PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 


 

Wyprawka szkolna 2016 - dofinansowanie do podręczników szkolnych 

 


 

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie od 26.08.2016r. w sekretariacie uczniowskim.

 


 

Sesja zimowa styczeń/luty 2017 r.

Deklaracje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie należy składać
do dnia 9. września 2016r. do kierownika szkolenia praktycznego.
Egzamin w tej sesji zdają klasy IV technikum oraz uczniowie poprawiający egzamin.

 


 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie
os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków