1.jpg3.jpg4.jpg5.jpgdruk2.jpgdruk3.jpgdruk4.jpgdruk5.jpg

Model absolwenta Zespołu Szkól Poligraficzno-Medialnych

Dążeniem szkoły jest, aby uczeń kończąc szkołę był:

 • kreatywny
 • kulturalny
 • odpowiedzialny
 • pracowity
 • współpracujący
 • rozwijający się  

Misja Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych

Misją naszej szkoły jest przygotowanie każdego ucznia do:

 • pełnienia zaszczytnej funkcji i pośrednika pomiędzy twórcą informacji i dóbr kultury, a ich odbiorcą
 • odpowiedzialnego kierowania własnym rozwojem
 • korzystania z osiągnięć nauki, techniki, kultury i sztuki
 • znalezienia i utrzymania pracy w obszarze printmediów
 • radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych
 • dalszego kształcenia się, studiowania, samokształcenia  

Wizja Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych

 • bezpieczna szkoła
 • przyjazna atmosfera
 • wysoko wykwalifikowana kadra
 • nauczyciele z pasją
 • przygotowanie uczniów do zawodu, w którym się kształcą
 • rozwijanie samorządności uczniów
 • dbałość o tradycje szkoły  

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie
os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków