FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE
2019/2020
 

I półrocze

 IV ag    9 IX – 20 IX 2019 r.

IV bg   23IX –  4 X 2019 r.

IV cg   7 X – 18 X 2019 r.

III df   21 X – 15 XI 2019 r.

III ef   25 XI – 20 XII 2019 r.

II półrocze

II fr   6 I – 24 I 2020 r. i 10 II– 14 II 2020 r.

III gr  17 II – 13 III 2020 r.

 III ag   16 III – 16 IV 2020 r.

 III bg   20 IV– 15 V 2020 r.

 III cg   18 V – 12 VI 2020 r.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza