FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Wymagania edukacyjne

Przy tworzeniu wymagań z historii, historii i teraźniejszości oraz wiedzy o społeczeństwie zostały wykorzystane publikacje wydawnictwa WSiP i wydawnictwa Nowa Era., a przy tworzeniu wymagań z języka polskiego wydawnictwa Nowej Ery.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza