FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Rada Rodziców


Rada Rodziców rok szk. 2023/2024
Przewodnicząca: Alina Masse 1df
Zastępca: Olha Zamkova 3er
Sekretarz: Marcin Jackowski 2ag
Skarbnik: Sebastian Jakubowski 2bg
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Krzysztof Emerla 2bg
Członkowie: Kinga Sikora 3cf, Krystyna Sysło 3ag


Zapraszamy do systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi działalności Rady Rodziców – wierzymy, że konkursy i zawody integrują społeczność szkolną.

Prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców kwot zadeklarowanych na początku roku szkolnego:

 

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych

Krakowski Bank Spółdzielczy

nr 82 8591 0007 0021 0095 9382 0001
Tytułem: Darowizna na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych

 
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza