FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Informacje dla Rodziców

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

Opiekę psychologiczną nad szkołą pełni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Krakowie

Filia os. Złotego Wieku 36,tel.12 647 11 78 (sekretariat)

Bezpośrednią opiekę pełni psycholog Pani Irena Kohut

Godziny pracy:

poniedziałek 8-13

wtorek         8-12 

środa           8-10

czwartek      12-18

piątek          15-18

Zgłoszenie: preferowane, telefonicznie, sms (604 652 977)

Rodzaj pierwszego kontaktu: skype/ok. 1 godziny, ew. rozmowa telefoniczna

 

Posiedzenia Zespołu odbywają się w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz. 10.00

os. Kalinowe 18
31 - 814 Kraków
www.poradnia4.krakow.pl
tel.: (12) 644 18 85
fax.: (12) 644 04 74

Dokumenty na Zespół należy złożyć do Filii os. Złotego Wieku 36, do czwartku godz. 9 przed posiedzeniem Zespołu.

Zasady współpracy w roku szkolnym 2022/2023

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, psycholog mgr Irena Kohut

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych (w ramach dyżuru psychologa na potrzeby szkoły):

- porady psychologiczne (w tym w kierunku psychoterapii indywidualnej) dla uczniów);

- konsultacje dla nauczycieli, pedagogów;

- porady psychologiczne dla rodziców uczniów;

 PSYZUSTRICZ

 

 

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza