FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Rekrutacja do Technikum oraz Szkoły Branżowej I i II stopnia na rok szkolny 2024/2025

 

REKRUTACJA

DO KLAS PIERWSZYCH

TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY 1 STOPNIA

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAKÓW

ODBYWA SIĘ Z WYKORZYSTANIEM INFORMATYCZNEGO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO, DOSTĘPNEGO NA STRONIE: 

https://krakow.e-omikron.pl/

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły

będzie możliwe od 13 maja do 4 lipca 2024 r. (z wyjątkiem 30, 31 maja 2024r.)

godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej będą podane 6 maja 2024r.

Prosimy o zapoznanie się z:
1)
Zasadami rekrutacji i kryteriami naboru do klas pierwszych

technikum i szkoły branżowej I st.
obowiązującymi w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych

(pliki załączone poniżej)

2) Zasadami wypełniania i złożenia wniosku rekrutacyjnego:

PORTAL EDUKACYJNY KRAKÓW / REKRUTACJA

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

 

REKRUTACJA

NA PIERWSZY SEMESTR

BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

ODBYWA SIĘ POZA SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM: 

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły

będzie możliwe od 21 czerwca do 23 lipca 2024 r.

godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej będą podane 17 czerwca 2024r.

Prosimy o zapoznanie się z:

Zasadami rekrutacji i kryteriami naboru na pierwszy semestr

szkoły branżowej II st.

(pliki załączone poniżej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza