FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Rekrutacja do Technikum oraz Szkoły Branżowej I i II stopnia na rok szkolny 2023/2024

 

 

REKRUTACJA

DO KLAS PIERWSZYCH

TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAKÓW

ODBYWA SIĘ Z WYKORZYSTANIEM INFORMATYCZNEGO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO OMIKRON

https://krakow.e-omikron.pl/

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły z systemu Omikron

będzie możliwe od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. (z wyjątkiem 8, 9 czerwca 2023r.)

godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej będą podane 4 maja 2023r.

 

Prosimy o zapoznanie się z:
 Regulaminem rekrutacji do klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I st.
obowiązującymi w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych

(pliki załączone poniżej)

 

Zasadami wypełniania i złożenia wniosku rekrutacyjnego:

PORTAL EDUKACYJNY KRAKÓW / REKRUTACJA

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

 

REKRUTACJA

NA PIERWSZY SEMESTR

BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

ODBYWA SIĘ POZA SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM: 

 

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły

będzie możliwe od 20 czerwca do 17 lipca 2023 r.

godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej będą podane 5 czerwca 2023r.

 

Regulaminem rekrutacji na pierwszy semestr szkoły branżowej II st.

(pliki załączone poniżej)

 

 

 

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza