FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

III Etap rekrutacji

          

13.08 – 18.08.2020 r.

GODZ. 10 – 13.00

POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI POPRZEZ ZŁOŻENIE ORYGINALNYCH DOKUMENTÓW:

ŚWIADCETWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZAŚWIADCZENIE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO KSZTAŁCENIA
W ZAWODZIE

3 ZDJĘCIA

KARTA ZDROWIA

do 14.08.2020r.

WYDAWANIE SKIEROWAŃ NA BADANIA DLA KANDYDATÓW

Ze względów epidemicznych prosimy o przestrzeganie

terminów i godzin pracy Komisji Rekrutacyjnej

oraz ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa!

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza