FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Rekrutacja do Technikum oraz Szkoły Branżowej I i II stopnia na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA

DO KLAS PIERWSZYCH

TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAKÓW

ODBYWA SIĘ Z WYKORZYSTANIEM INFORMATYCZNEGO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO, DOSTĘPNEGO NA STRONIE: 

https://krakow.e-omikron.pl/

Wypełnienie i złożenie w systemie rekrutacyjnym

Wniosku o przyjęcie do szkoły

będzie możliwe od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. (z wyjątkiem 16, 17.06.2022r.)

według harmonogramu:

 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK – godz. 13 - 15

 ŚRODA – godz. 15 - 16

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz Kryteriami przyjęć obowiązującymi w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych (załączone poniżej pliki)

 

Zasady wypełniania i złożenia wniosku rekrutacyjnego:

PORTAL EDUKACYJNY KRAKÓW / REKRUTACJA

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza