FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

XXI edycja konkursu "Literacka Nagroda Pawiego Pióra"

Szanowni Państwo Poloniści,

serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do wzięcia udziału w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Nagroda Pawiego Pióra” organizowanego przez Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie.
Prosimy o przekazanie im poniższej informacji.


Drodzy Uczniowie,
w obiegowej opinii młodzież czyta mało i niechętnie, ale przecież nie jest to prawda! Wielu, wiele z Was czyta dużo i potrafi rozmawiać o literaturze. Napiszcie o Waszych literackich fascynacjach. Nasz konkurs to bardzo szeroko rozumiana – prezentacja książki – również w formie własnej impresji na jej temat. Jedynym ograniczeniem jest fakt, że ma być to literatura współczesna zarówna polska jak i obca. Dla uczestników – laureatów są przewidziane warsztaty literackie – szkoła pisania. A również, jak zwykle ciekawe nagrody!


Termin nadsyłania prac: 28 lutego 2023 r.

 Regulamin konkursu:

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Prace powinny stanowić prezentację i ocenę utworu literackiego opublikowanego przez współczesnego autora polskiego lub zagranicznego
3. Objętość prac, w dowolnej formie literackiej, nie może przekraczać czterech stron maszynopisu formatu A-4.
4. Prace czytane będą przez dwóch niezależnych recenzentów.
5. Jury konkursu oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość formy
i kompozycję, poziom językowy i stylistyczny prezentacji a także estetykę pracy.
6. Termin nadsyłania prac - 28 lutego 2023r. – decyduje data stempla pocztowego.
7. Pracę należy opatrzyć jedynie godłem lub pseudonimem, jaki na czas konkursu przybierze autor recenzji oraz dołączyć do niej wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania poniżej w załącznikach).
8. Formularz powinien zostać przesłany w zamkniętej kopercie, na której znajdzie się wyłącznie godło autora (lub pseudonim) identyczne z tym umieszczonym
na pracy.
9. Laureat nieobecny na uroczystości rozdania nagród w ZSPM winien odebrać je w ciągu 2 tygodni.
10. Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych z siedzibą os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków:
a) macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
b) cele przetwarzania danych: na potrzeby konkursu i promocji szkoły
c) czas przetwarzania danych: w czasie trwania konkursu i do jego następnej edycji
d) macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie ich uniemożliwia udział w konkursie
f) podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
Sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa
g) dane kontaktowe inspektora ochrony danych :Hubert Michalski e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezentacje wraz z zapieczętowanym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych należy przesłać na adres szkoły:

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza
31-610 Kraków
os. Tysiąclecia 38
tel. 12 648-49-03
fax 12 649-91-55 w. 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród dla autorów najlepszych prac.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły zspm.malopolska.pl dnia 15 marca 2023r.
Uroczystość wręczenia nagród planowana jest na 31 marca 2023 r.

Celem konkursu jest:

  • zachęcenie młodzieży do poznawania współczesnej literatury
  • kształtowanie aktywnych i krytycznych odbiorców sztuki
  • nawiązanie współpracy z innymi szkołami w Polsce
  • inspirowanie do szukania oryginalnej formy recenzji
  • zachęcenie do wyrażania własnego zdania, oceny, sądów
  • dbałość o piękno i poprawność języka ojczystego
  • promowanie szkoły

Komitet organizacyjny:

Barbara Ptak
Małgorzata Kaleta
Marzena Lenar
Anna Wnętrzak-Wnorowska
Magdalena Mastalska
Karolina Mytkowska

O ewentualnych zmianach będziemy informować na naszej stronie internetowej (zspm.malopolska.pl)

Lista plików
Download this file (FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA(2).docx)Formularz zgłoszeniowy[ ]14 kB
Download this file (Oświadczenie.docx)Oświadczenie.docx[ ]13 kB
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza