FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Jubieluszowa XX edycja konkursu "Literacka Nagroda Pawiego Pióra"

Wyniki XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Pawie Pióro”

W tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu jury przyznało nagrody i wyróżnienia w kategorii: uczeń – autor najlepszej i najciekawszej prezentacji:


I miejsce – Emilia Sagan, Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie , za prezentację książki Jolanty Brach - Czaina "Szczeliny Istnienia"
II miejsce ex aequo – Kacper Suski, Zespół Szkół Elektronicznych. Technikum nr 6 , za prezentację książki Radka Raka "Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakubie Szeli"
Maria Soja, Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, za prezentację książki Sama Lloyda "Schronisko"
III miejsce – Julia Wojtanowska , Zespół Szkół Leśnych w Lesku, za prezentację książki Gregoriego Hartleya i Maryann Karinch "Podręcznik manipulacji "

Wyróżnienia:
Aleksandra Strycharska, Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie,
za prezentację książki Mikołaja Grynberga "Rejwach"
Magdalena Mirowska, Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie,
za prezentację książki Melanie Rio "Teatr złoczyńców"
Sofiia Moroz, Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie,
za prezentację książki Wiktora Pielewina "Omon Ra"
Gabriela Michalczewska, Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
za prezentację książki Benjamina Alire Saenza "Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata "
Julia Domańska, Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie
za prezentację książki Ellen Hendriksen "Jak przestać się bać "


Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów i nagród 25 marca 2022 r. o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie ,os .Tysiąclecia 38.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drogą telefoniczną (12-648-49-03) lub mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)


 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Prace powinny stanowić prezentację i ocenę utworu literackiego opublikowanego przez współczesnego autora polskiego lub zagranicznego
3. Objętość prac, w dowolnej formie literackiej, nie może przekraczać czterech stron maszynopisu formatu A-4.
4. Prace czytane będą przez dwóch niezależnych recenzentów.
5. Jury konkursu oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość formy
i kompozycję, poziom językowy i stylistyczny prezentacji a także estetykę pracy.
6. Termin nadsyłania prac - do 11 lutego 2021 r. – decyduje data stempla pocztowego.
7. Pracę należy opatrzyć jedynie godłem lub pseudonimem, jaki na czas konkursu przybierze autor recenzji oraz dołączyć do niej wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły).
8. Formularz powinien zostać przesłany w zamkniętej kopercie, na której znajdzie się wyłącznie godło autora (lub pseudonim) identyczne z tym umieszczonym
na pracy.
9. Laureat nieobecny na uroczystości rozdania nagród w ZSPM winien odebrać je w ciągu 2 tygodni.
10. Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych z siedzibą os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków:
a) macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
b) cele przetwarzania danych: na potrzeby konkursu i promocji szkoły
c) czas przetwarzania danych: w czasie trwania konkursu i do jego następnej edycji
d) macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie ich uniemożliwia udział w konkursie
f) podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
Sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa
g) dane kontaktowe inspektora ochrony danych :Hubert Michalski e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezentacje wraz z zapieczętowanym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych należy przesłać na adres szkoły:

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza
31-610 Kraków
os. Tysiąclecia 38
tel. 12 648-49-03
fax 12 649-91-55 w. 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród dla autorów najlepszych prac.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły zspm.malopolska.pl dnia 25 lutego 2022 r.
Uroczystość wręczenia nagród planowana jest na 25 marca 2022 r.

Celem konkursu jest:

  • zachęcenie młodzieży do poznawania współczesnej literatury
  • kształtowanie aktywnych i krytycznych odbiorców sztuki
  • nawiązanie współpracy z innymi szkołami w Polsce
  • inspirowanie do szukania oryginalnej formy recenzji
  • zachęcenie do wyrażania własnego zdania, oceny, sądów
  • dbałość o piękno i poprawność języka ojczystego
  • promowanie szkoły

Komitet organizacyjny:

Barbara Ptak
Małgorzata Kaleta
Marzena Lenar
Anna Wnętrzak-Wnorowska
Magdalena Mastalska
Karolina Mytkowska

O ewentualnych zmianach będziemy informować na naszej stronie internetowej (zspm.malopolska.pl)

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza