FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

XXII edycja konkursu Literacka Nagroda Pawiego Pióra

 Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnychim. Zenona Klemensiewicza w Krakowie serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXII edycji konkursu "Literacka Nagroda Pawiego Pióra"

 

 

 

Literacka Nagroda „Pawiego Pióra”

               Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych  do nominowania polskich

 i zagranicznych współczesnych utworów literackich.

 Laureatem konkursu będzie uczeń – autor najlepszej i najciekawszej prezentacji.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Prace powinny stanowić prezentację i ocenę utworu literackiego opublikowanego przez współczesnego autora polskiego lub zagranicznego
 • Objętość prac, w dowolnej formie literackiej, nie może przekraczać czterech stron maszynopisu formatu A-4.
 • Prace czytane będą przez dwóch niezależnych recenzentów.
 • Jury konkursu oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość   formy

i kompozycję,  poziom językowy i stylistyczny prezentacji a także estetykę  pracy.

 • Termin nadsyłania prac - do 26 lutego 2024r. – decyduje data stempla pocztowego.
 • Pracę należy opatrzyć jedynie godłem lub pseudonimem, jaki na czas konkursu przybierze autor recenzji oraz dołączyć do niej wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły).
 • Formularz powinien zostać przesłany w zamkniętej kopercie, na której znajdzie się wyłącznie godło autora (lub pseudonim) identyczne z tym umieszczonym

      na pracy.

 • Laureat nieobecny na uroczystości rozdania nagród w ZSPM winien odebrać je w ciągu 2 tygodni.
 • Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych z siedzibą os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków:

a) macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich     sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

              b) cele przetwarzania danych: na potrzeby konkursu i promocji szkoły

              c) czas przetwarzania danych: w czasie trwania konkursu i do jego następnej edycji

d) macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu                  Ochrony Danych Osobowych

              e) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie ich uniemożliwia udział w konkursie

              f) podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia

              Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

Sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie      swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa

               g) dane kontaktowe inspektora ochrony danych :Hubert Michalski e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezentacje  wraz z  zapieczętowanym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych należy przesłać na adres szkoły:

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

31-610 Kraków

os. Tysiąclecia 38

tel. 12 648-49-03

fax 12 649-91-55 w. 11

              e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród  dla autorów najlepszych prac.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły zspm.malopolska.pl  11 marca 2024r.

 

Uroczystość wręczenia nagród planowana jest  22 marca 2024r. 

              Celem  konkursu jest:

 • zachęcenie młodzieży do poznawania współczesnej literatury
 • kształtowanie aktywnych i krytycznych odbiorców sztuki
 • nawiązanie współpracy z innymi szkołami w Polsce
 • inspirowanie do szukania oryginalnej formy recenzji
 • zachęcenie do wyrażania własnego zdania, oceny, sądów
 • dbałość o piękno i poprawność języka ojczystego
 • promowanie szkoły

    Komitet organizacyjny:

 

    Barbara Ptak

    Małgorzata Kaleta

    Marzena Lenar

    Anna Wnętrzak-Wnorowska

    Magdalena Mastalska

    Karolina Mytkowska

    Katarzyna Zielińska

 O ewentualnych zmianach będziemy informować na naszej stronie internetowej (zspm.malopolska.pl)

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza