FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Zebrania i konsultacje

Zebrania z rodzicami

 • klasy I i II: 16.30 – 17.30
 • klasy III i IV: 18.15 – 19.15

Terminarz zebrań w roku szkolnym 2020/21:

 • 1.09.2020r. – klasy I
 • 3.09.2020r. – klasy II – IV
 • 14.01.2021r. – klasy I – IV
 • 15.04.2021r. – klasy IV (oceny przewidywane)
 • 10.06.2021r. – klasy I – III (oceny przewidywane)
        

Konsultacje

 • Konsultacje dla rodziców i uczniów w bieżącym roku szkolnym odbywają się w formie cotygodniowego 1-godzinnego dyżuru.
 • Z uwagi na dodatkowe czynności wykonywane przez nauczycieli – wycieczki z młodzieżą, szkolenia, udział w konkursach lub możliwość przebywania na zwolnieniu lekarskim – zachęcamy Państwa do  wcześniejszego potwierdzenia terminu spotkania w czasie konsultacji (dziennik elektroniczny).
 • Przydział sal, w których nauczyciele odbywają dyżur konsultacyjny są umieszczone w gablocie przy pokoju nauczycielskim
  (I piętro).
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza