FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

 

Zebrania z rodzicami

klasy I i II: 16.30

klasy III i IV: 18.15

Posiedzenie Rady Rodziców - 17.30

Terminarz zebrań w roku szkolnym 2022/23:

1.09.2022r. - klasy I  - godz. 17.00

8.09.2022r. - klasy II - IV

12.01.2023r. - klasy I - IV (klasyfikacja śródroczna)

13.04.2023r. - klasy IV maturalne (oceny przewidywane)

7.06.2023r. - klasy I - IV (oceny przewidywane)

 

  • Konsultacje dla rodziców i uczniów w bieżącym roku szkolnym odbywają się w formie cotygodniowego 1-godzinnego dyżuru.
  • Z uwagi na dodatkowe czynności wykonywane przez nauczycieli – wycieczki z młodzieżą, szkolenia, udział w konkursach lub możliwość przebywania na zwolnieniu lekarskim – zachęcamy Państwa do wcześniejszego potwierdzenia terminu spotkania w czasie konsultacji (dziennik elektroniczny).
  • Przydział sal, w których nauczyciele odbywają dyżur konsultacyjny są umieszczone w gablocie przy pokoju nauczycielskim (I piętro).
  • Harmonogram konsultacji zamieszczony jest poniżej.
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza