FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji czerwiec-lipiec 2020


Wyniki egzaminu można odbierać w sekretariacie uczniowskim od 31 sierpnia 2020 r.  w godzinach pracy
sekretariatu.

Obowiązują wymagania epidemiczne: zakrywanie ust i nosa maseczkami, dezynfekcja rąk przy wejściu,
własne długopisy. W czasie ewentualnego oczekiwania na odbiór dokumentu należy zachować 1,5 m
odstęp. Budynek opuszczamy niezwłocznie po odbiorze wyniku.

Deklaracje do poprawy egzaminu będą dostępne na stronie internetowej po 1 września.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza