FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS II, III, IV

3  września  2020r.  zapraszamy  Rodziców  uczniów  klas  II,  III  i  IV  technikum oraz szkoły branżowej na  spotkanie z Wychowawcami klas według harmonogramu:

 

Klasy II: godz. 16.30

 

Posiedzenie Rady Rodziców: godz. 17.15

 

Klasy III i IV: godz. 18.00 

 

Ze  względów  epidemicznych  prosimy  o  obecność  tylko  jednego rodzica każdego ucznia. 

 

Prosimy o dezynfekcję dłoni po wejściu do szkoły i zasłonięcie ust i nosa – po zajęciu miejsca w przydzielonej sali można zdjąć maskę, przyłbicę, chustę.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza