FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Dyżury pedagogów

 

Godziny pracy pedagogów szkolnych

rok szkolny 2019/2020

Barbara Biernat

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11-15

9-14

8-12

9-17

8-12

 

9.55-10.55
praca z uczniem

 

11.50-12.10
praca z uczniem

8.05-9.05

9.05-10.05
praca z uczniem

     

16-17
konsultacje dla rodziców

 

 

 

Godziny pracy nauczycieli wspomagających

Nauczyciel

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Stanisława Suchan-Nowak

11.05-11.50

10.10-13.40

7.30-12.45

12.55-18.00

9.10-13.40

Dominika Małysa

9.10-13.40

10.05-13.40

10.10-14.35

7.30-16.20

10.10-13.40

Małgorzata Sidorowicz

8.20-11.05

8.20-9.55

9.10-12.45

7.30-12.45

9.10-13.40

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza