FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

EGZAMIN ZAWODOWY 2020 ZIMOWA SESJA

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza