FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Pracownicy

 
Godziny pracy w roku szkolnym 2019/2020
Imię i nazwisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Dyrekcja

Marzena Lenar 10.00-18.00 8.00-15.00 8.00-15.00 10.00-17.00 8.00—13.00
Barbara Wołkanowska-Chrebor 7.00-14.00 7.00-14.00 12.00-18.00 11.00-17.00 11.00-16.00
Małgorzata Kaleta 12.00-18.00 7.00-13.00 7.00-13.00 12.00-18.00 7.00-12.00

 

Kierownictwo warsztatów szkolnych i  szkolenia praktycznego

Krupa Beata 8.00-16.00 13.00-18.00 8.00-14.00 7.00-15.00 7.00-12.00
Czopik Dorota 7.30-15.30 7.30-14.35 7.30-15.30 7.30-9.55 7.30-10.55

 

Administracja

Miśkowicz Iwona 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30
Czech Katarzyna 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30
Plebańska Elżbieta 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-11.30
Czereda Mariola 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30
Lokajczyk Elżbieta 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30
Małysa Andrzej 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30
Nowakowski Tomasz                                 16.30-19.30                 16.30-19.30          16.00-20.00          ——————————————–

 

Biblioteka

Ptak Barbara 9.30-15.30 9.30-15.30 8.30-14.30 9.30-16.00 8.30-14.00
         

 

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

Nazwisko i imię Przedmiot
Lenar Marzena  język polski, wok
Kaleta Małgorzata  język polski
Wołkanowska-Chrebor Barbara  chemia
Krupa Beata  przedmioty zawodowe poligraficzne
Adamowicz Jolanta historia, wos, podstawy przedsiębiorczości
Barteczko-Kocjan Joanna język angielski
Biegun Halina  bezpieczeństwo i higiena pracy
Biernat Barbara pedagog szkolny
Bielecki Piotr przedmioty zawodowe graficzne
Bobowski Jędrzej przedmioty zawodowe graficzne
Bugaj Bogusława język niemiecki
Chochół Piotr przedmioty zawodowe poligraficzne
Czelińska Halina geografia
Czopik Dorota przedmioty zawodowe poligraficzne
Dziubdziela Jacek przedmioty zawodowe fotograficzne
Gawor Małgorzata wychowanie fizyczne
Głąb Anna historia, wos
Iwasyk Gabriela język angielski
Jankowska Aldona język polski
Januszkiewicz Anrdzej historia,wos
Jarosz Bronisław przedmioty zawodowe poligraficzne
Jasiński Łukasz język angielski
Jasiukajć Janusz przedmioty zawodowe poligraficzne
Jaźwiec-Kozłowska Dorota język niemiecki
Jonak Urszula matematyka
Józefat Justyna matematyka
Kasperek Ewa biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
Klobassa-Zrencka Ewa język niemiecki
Knapik Małgorzata fizyka, informatyka
Kocurek Krzysztof przedmioty zawodowe reklamy
Koczwara Karina przedmioty zawodowe graficzne
ks. Korba Krzysztof religia
Kowalski Mateusz informatyka
Kozień Andrzej przedmioty zawodowe poligraficzne
Kruk Jarosław przedmioty zawodowe reklamy, doradca zawodowy
Kubicki Wojciech przedmioty zawodowe fotograficzne
Kudła Arkadiusz przedmioty zawodowe graficzne
Łukasik Katarzyna język angielski
Malinowska Barbara matematyka
Małysa Dominika nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Mastalska Magdalena język polski
Maślejak Mateusz język angielski
Miklasiński Paweł wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Mytkowska Karolina język polski
Najdyhor Iwona wychowanie fizyczne
Norys-Gębala Agnieszka podstawy przedsiębiorczości
Ociepa Jakub przedmioty zawodowe fotograficzne
Parketny Jerzy przedmioty zawodowe graficzne
Pasiut Karolina język angielski
Paszek Janusz przedmioty zawodowe fotograficzne
Plucińska Monika przedmioty zawodowe graficzne
Ptak Barbara bibliotekarz
Rafałowicz Agata wychowanie fizyczne
Rumian Ksenia przedmioty zawodowe graficzne
Sarapata Magdalena geografia
Sarnek Dominika matematyka
Sidorowicz Małgorzata nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Socha Tadeusz przedmioty zawodowe graficzne
Soroczyński Leszek przedmioty  zawodowe graficzne, fotograficzne
Stępień Robert wychowanie fizyczne
Suchan-Nowak Stanisława nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Swół Krzysztof wychowanie fizyczne
Szostak Krzysztof przedmioty zawodowe poligraficzne
Tarkowska Agnieszka wychowanie fizyczne
Tarsa Monika przedmioty zawodowe reklamy
Wantuch Elżbieta przedmioty zawodowe fotograficzne, poligraficzne
Weinreb Paweł przedmioty zawodowe graficzne, fotograficzne
Wieciech Elżbieta język niemiecki, wok
Wilkońska-Klimsza Magdalena przedmioty zawodowe fotograficzne
Wnętrzak-Wnorowska Anna język polski
Wojnar Agnieszka język niemiecki
Wojtasik Ewa informatyka
Woźny Marta przedmioty zawodowe poligraficzne
Wrońska Agata
Wydrych Krystyna
Zawada Andrzej
Zdziejowska Paulina
Zielińska Katarzyna
ks. Żelazny Rafał
wychowanie fizyczne
przedmioty zawodowe poligraficzne
przedmioty zawodowe graficzne
przedmioty zawodowe reklamy
język polski, język angielski
religia

 

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (grupa konsultacyjna) – Ewa Klobassa-Zrencka, Jarosław Kruk, Krzysztof Swół

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza