FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Europejski certyfikat jakości dla projektu Erasmus+

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że nasz projekt Erasmus+ "Active Citizenship through DEBATE" otrzymał  European Language Label - europejski certyfikat jakości w edukacji, jest to konkurs wyróżniający najlepsze projekty Erasmus+ i okazja do zdobycia prestiżowego tytułu dla najlepszych projektów!

 

We wrześniu b.r. główna koordynator naszego projektu, pani Ida Mariolo z Włoch, wspólnie z koordynatorami z krajów partnerskich (Bułgaria, Turcja, Grecja i my) wzięli udział w tym wydarzeniu i dostaliśmy informację, że jesteśmy w grupie najlepszych projektów!
Możemy być dumni!
Dziękuję za pracę Uczniom i Nauczycielom biorącym udział w tym przedsięwzięciu, to wyróżnienie dla nas wszystkich!koordynator projektu
Joanna Barteczko-Kocjan

european lg label

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza