FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

IV Konkurs Plakatu Filmowego - rozstrzygnięcie

 

Spośród 32 nadesłanych prac jury w składzie: dyr. Marzena Lenar, dyr. Barbara Wołkanowska-Chrebor, dyr. Ewa Klobasa-Zrencka, prof. Monika Tarsa, prof. Arkadiusz Kudła, prof. Andrzej Zawada postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce dla Kacpera Binczyckiego z klasy 4fgr,

II miejsce ex aequo dla Klaudii Glołdy i Radosława Szczepki z klasy 4fgr,

III miejsce dla Klaudiusza Hojdy 4fgr.

Zwycięzcom gratulujemy!

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza