FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

129. rocznica urodzin Zenona Klemensiewicza

2 września 2020 roku minęła 129. rocznica urodzin patrona naszej szkoły – Zenona Klemensiewicza. Z tej okazji delegacja naszej szkoły złożyła na grobie patrona  kwiaty oraz zapaliła znicze.

Prof. Zenon Klemensiewicz urodził się 2 września 1891 roku w Tarnowie. Wspominamy go jako profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnego językoznawcę, dydaktyka, polonistę oraz wspaniałego pedagoga, a także autora ponad 500 publikacji. Profesor zginął tragicznie 2 kwietnia 1969 roku w katastrofie lotniczej w okolicy Zawoi. Został pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

 

W maju 2019 roku obchodziliśmy 45. rocznicę nadania naszej szkole imienia prof. Zenona Klemensiewicza. Jesteśmy jedyną w Polsce szkołą średnią, której patronem jest ten wybitny językoznawca.

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza