FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Erasmus+ ostatnia debata za nami!

To już było nasze ostatnie spotkanie w ramach programu Erasmus+ "Enhancing active citizenship through DEBATE", które ze względu na sytuację epidemiczną odbyło się w formie wirtualnej. W dniach 17-20 maja 2021r. dziewięcioro naszych odważnych uczniów wzięło udział w międzynarodowych debatach z krajami partnerskimi - wprawdzie w szkolnej pracowni komputerowej i ze słuchawkami na uszach ale z dużą dozą zaangażowania i emocjami sięgającymi zenitu! Tym bardziej, że tematy debat dotyczyły spraw bieżących np. czy szkoły powinny być zamknięte podczas wprowadzania lockdownu. Pomimo formy zdalnej, było to niezapomniane przeżycie dla naszych uczestników.

Szczególne podziękowania w przygotowaniu należą się p. Beacie Krupie, p. dyr. Barbarze Wołkanowskiej-Chrebor, p. Barbarze Biernat, p. Annie Głąb i p. Karolinie Pasiut. Dziękuję również wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowanie do debat.

Do zobaczenia!

Joanna Barteczko-Kocjan 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza