FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Znów duży sukces w konkursie fotograficznym

 25 października  rozstrzygnieto konkurs Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny - VI edycja
 Jury w składzie m.in.:
 dr hab. Wojciech Sternak – fotograf i kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Fotografii i Genologii Dziennikarskiej, WDiB, UW, członek ZPAF,
 Małgorzata Dołowska – artystka fotografik, Członek Kapituły Fotoklubu RP, członkini, założycielka i dyrektor Fundacji Fotografia dla Przyszłości, od 1992 roku juror ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów fotograficznych,
 Andrzej Danowski - krajoznawca, fotografik, znawca zagadnień ochrony zabytków, wiceprzewodniczący Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK
 Marek Lawin – dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
 S. Edyta Pietrzak – Prezes Zarządu Fundacji Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie
po zapoznaniu się z 1412 pracami 806 autorów  postanowiło przyznać
I miejsce
Maciejowi Miklaszewskiemu z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie za pracę,,Nalot" Kraków (Sukiennice)

Nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy prace zostaną zaprezentowane na internetowej wystawie. Wręczenie nagród planowane jest na 15 listopada. Opiekę na konkursem sprawowała prof. Małgorzata Kasprzycka i prof.Janusz Paszek.

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza