FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja kandydatów do klas I technikum i branżowej szkoły

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi rekrutacji absolwentów szkół podstawowych do klas I technikum i branżowej szkoły umieszczonych w zakładce: dla kandydatów/rekrutacja.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza