FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 10.00

WTOREK

12.00-14.00

ŚRODA

12.00-14.00

CZWARTEK

12.00-14.00

PIĄTEK

12.00-14.00

 

15.06 – 10.07.2020r.

SKŁADANIE WNIOSKÓW – WYDRUK
Z SYSTEMU OMIKRON

pok. 1.12 (I piętro)


26.06 – 10.07.2020r.

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

pok. 1.12 (I piętro)

 

Ze względów epidemicznych prosimy o przestrzeganie

terminów i godzin pracy Komisji Rekrutacyjnej

oraz ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa!

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza