FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

1ag na strzelnicy

21 listopada dziewczęta z klasy 1ag w ramach lekcji wychowania fizycznego miały okazję spróbować swoich sił na strzelnicy pneumatycznej przy XXX Liceum Ogólnokształcącym im. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303 w Krakowie.

Dla większości z nich był to pierwszy kontakt z bronią i 10 na tarczy.
Zajęcia odbyły się pod czujnym okiem instruktora, pana Janusza Gąsiorek.

Opiekun grupy
Iwona Najdyhor

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza