FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

English High Flier 2023

Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy podjęli wyzwanie, by sprawdzić się w XXII edycji ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego English High Flier 2023. Wśród 13 uczestników z naszej szkoły wyróżniający wynik otrzymali: Antoni Myszkowski, Julia Kawecka oraz Julia Kurleto. Konkurs daje możliwość  poznania  swojego poziomu języka angielskiego na tle województwa, czy kraju. 

Przypominamy także, że można zgłaszać się jeszcze do podobnego konkursu - szczegóły w ogłoszeniach na Librusie. Zapraszamy.

organizator: Łukasz Jasiński

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza