FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

158. rocznica urodzin Wacława Anczyca

 

...Żeby pamięć po sobie zachować,

Zamiast imię w kamieniu ryć,

Zostaw takie czyny i słowa,

Które nauczą młodych żyć...

          /Maria Korczakowa/

W tym tygodniu mija 158. rocznica urodzin Wacława Anczyca – założyciela naszej szkoły. Aby godnie uczcić pamięć o Zmarłym, delegacja uczniów Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych złożyła kwiaty i znicze na Jego grobie.

 

          Wacław Anczyc zostawił po sobie pomnik – naszą szkołę, która istnieje od 115 lat.

                                                                

           

Cześć Jego pamięci!

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza