FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Być jak radny

W ramach realizacji  projektu „Uczeń – Obywatel”, 4 czerwca 2024r. młodzież   naszej szkoły udała się do  siedziby Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice na zajęcia z radnym dzielnicy Panem  Grzegorzem Gilem i  Panem  Mariuszem Cupiałem z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, którzy  podzielili się z uczestnikami projektu  swoimi doświadczeniami w pracy samorządowej oraz zachęcili uczniów do działań obywatelskich na rzecz społeczności lokalnej.

Młodzież poznała legendy związane z historią Mistrzejowic, zapoznała się z podstawowymi zasadami funkcjonowania dzielnic oraz wzięła udział w  quizie z nagrodami, który sprawdził zdobytą przez nich  wiedzę o samorządzie terytorialnym.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza