FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Zebrania z Rodzicami

12 września zapraszamy na pierwsze zebranie Rodziców klas II, III i IV wg następującego harmonogramu: godz. 16.30 - rodzice uczniów klas II i III godz. 17.30 - Rada Rodziców godz. 18.15 - rodzice uczniów klas IV
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza