FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Szkolne Partnerstwo

Szkolne Partnerstwo  - to nazwa grupy, w skład której wchodzą przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli, czyli trzech podmiotów tworzących naszą szkołę. We wtorek odbyło się pierwsze spotkanie,  podczas którego każda z wymienionych grup przedstawiła dwa najważniejsze dla nich problemy do rozwiązania,  w tym roku szkolnym. Problemy te zostaną przedłożone Dyrekcji szkoły. Ponowne spotkanie grupy zostało zaplanowane po pierwszym półroczu. Reprezentacja uczniów: Julian Gulbiński, Tomasz Wieczorek Reprezentacja rodziców: Maria Brachuc, Michał Gulbiński Reprezentacja nauczycieli: Agnieszka Wojnar, Jacek Dziubdziela Ogromne podziękowania dla uczestników spotkania za otwartość, współpracę oraz uważne wsłuchiwanie się w prezentowane poglądy każdej osoby. [gallery ids="3788,3785,3787,3786"]
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza