FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów

12 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Uroczystość została zorganizowana w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki.
Dyplomy dla nagrodzonych wręczyła Małopolska Kurator Oświaty, Barbara Nowak. Stypendystą z naszej szkoły został
Patryk Biel, uczeń z klasy IV ag.

Gratulujemy!

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza