FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Pożegnanie – profesor Jędrzej Bobowski

2 grudnia 2020 roku zmarł profesor Jędrzej Bobowski.

...na szkolnym korytarzu zawsze charakterystyczna sylwetka. Swoim wzrostem, postawą górował nad otoczeniem. Kołyszący się z nogi na nogę krok, łagodny, pogodny wyraz twarzy i uśmiech...
Tak Go zapamiętamy.

Jędrzej Bobowski uczył w naszej szkole od 2016 roku, był nauczycielem przedmiotów zawodowych, ale również był artystą - twórcą plakatów, okładek i ilustracji książkowych.

Panie Profesorze, będzie nam Pana brakować!

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza