FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Chemia niejedno ma imię

16 lutego 2021 r. uczniowie klasy 4ef wzięli udział w wykładzie prof. dr hab. Wojciecha Macyka pt. „Jak chemik może wykorzystać światło.” Wykład odbył się w formie zdalnej na Facebooku Wydziału Chemii UJ.
"Chemia niejedno ma imię" to cykl wykładów popularnonaukowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbywających się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie których prezentowane są najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki oraz wykłady o tematyce historycznej i popularnonaukowej.

Dziękujemy Uczniom za czynny udział w wykładzie!

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza