FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Pamiętamy o Zenonie Klemensiewiczu w 52. rocznicę Jego tragicznej śmierci

Data, 2 kwietnia 1969 roku, już na zawsze będzie się kojarzyć z katastrofą samolotu, który rozbił się na Policy, górze w pobliżu Zawoi, a także ze śmiercią patrona naszej szkoły.

W dniu 52. rocznicy tego tragicznego zdarzenia delegacja Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie Zenona Klemensiewicza.

***

Prof. Zenon Klemensiewicz urodził się 2 września 1891 roku w Tarnowie. Wspominamy Go jako profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnego językoznawcę, dydaktyka, polonistę i wspaniałego pedagoga, a także autora ponad 500 publikacji.

 

***

Jego życie zostało przerwane nagle, 2 kwietnia 1969 roku, gdy wracał do Krakowa z Warszawy, gdzie uczestniczył w konferencji prasoznawczej. Zginął w katastrofie lotniczej w okolicach Zawoi. W tym dniu gęste mgły spowiły Beskidy, a wśród nich Policę – górę, na której rozbił się samolot, wiozący 48 pasażerów i 5 osób załogi. (W 1972 roku utworzono Rezerwat Przyrody na Policy imienia Profesora Zenona Klemensiewicza; nazwę tę nadano dla upamiętnienia sławnego językoznawcy).

 

***

Krystyna Pisarkowa – była studentka Profesora, późniejszy językoznawca, tak wspomina dzień śmierci swego wykładowcy:

,,Dziwne to było, że Profesor, który nie chorował, chorował. Ale już 1 kwietnia ruszył znów do Warszawy, na Radę Naukową. Leciał samolotem, wracał tzw. ,,wcześniejszym”, 2 kwietnia. Czytałam książkę, patrzyłam na burzę śnieżną za oknem. Czekałam na samolot, a nawet dzwoniłam na lotnisko, czego nigdy nie czyniłam dotąd. Chciałam wiedzieć, czy mąż wylądował, ale on wrócił tym ,,późniejszym”. Wiadomość o katastrofie usłyszeliśmy już we dwoje.”

Zenon Klemensiewicz i Walery Pisarek – też językoznawca, wówczas bardzo młody naukowiec – zamienili się biletami na samolot.

 

W tak tragicznych okolicznościach odszedł Człowiek niezwykle zasłużony dla polskiej nauki, kultury i szkolnictwa, a jednocześnie bardzo skromny (np. o swoich pracach mówił ,,próby”, ,,tymczasowe rozwiązanie najważniejszych zagadnień dydaktyki nauki o języku polskim”).

***

8 kwietnia 1969 roku w kościele św. Anny w Krakowie, ks. kardynał Karol Wojtyła wygłosił nad Jego trumną kazanie, w którym Zmarłemu oddał hołd. W tym samym dniu na Cmentarzu Rakowickim żegnali Profesora, pogrążeni w żałobie: rodzina, przyjaciele, liczni wychowankowie, duchowni, profesorowie UJ, pracownicy PAN i tłumy krakowian.

***

Za kilka tygodni – 18 maja – będziemy obchodzić 47. rocznicę nadania przez władze oświatowe naszej szkole imienia Profesora Zenona Klemensiewicza. Wyboru patrona dla szkoły dokonał ówczesny dyrektor Stanisław Zych wraz z Gronem Pedagogicznym. W 1974 roku w całym kraju uroczyście obchodzono 500-lecie drukarstwa polskiego. Wtedy z tą rocznicą zbiegła się druga – ważna dla naszej placówki – jubileusz XXV-lecia Technikum Poligraficzno-Księgarskiego. Z tej okazji szkole nadano imię wybitnego językoznawcy Profesora Zenona Klemensiewicza. Uroczystości związane z nadaniem szkole imienia i jubileuszem obchodzono 18 maja 1974 roku w Teatrze „Bagatela”. Na akademii, w dowód uznania, odznaczono ją medalem imienia Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Miasta Krakowa. Otrzymaliśmy też wtedy sztandar.

***

Należy zaznaczyć, że jesteśmy jedyną w Polsce szkołą średnią noszącą imię Profesora Zenona Klemensiewicza.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza