FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Pamięć dla przyszłości- konkurs historyczy w 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Drodzy Uczniowie! Zapraszamy do udziału w konkursie historycznym dotyczącym Zbrodni Katyńskiej. Konkurs ten jest kierowany do uczniów w wieku 13-18 lat. Polega on na napisaniu wypracowania na 1 z 5 tematów,
więc zachęcamy do udziału osoby, które mają tzw. lekkie pióro. Zgłoszenia przyjmują Pani Jolanta Adamowicz oraz Pani Anna Głąb.

Więcej informacji umieszczono na stronie:


https://liblink.pl/SNdjXbiXgq

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza