FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

ZBLIŻA SIĘ 230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Święto Konstytucji 3 Maja 1791 roku upamiętnia uchwalenie pierwszej, polskiej ustawy zasadniczej regulującej ustrój Rzeczypospolitej. Z jej powołaniem wiązały się nadzieje na umocnienie Polski na arenie międzynarodowej, ustawa dawała też szansę na przeprowadzenie koniecznych reform ustrojowych. Konstytucja miała także gwarantować niezależność polityczną od zagrażających Polsce sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii. Dokument ten jest skarbnicą uniwersalnych wartości, które zachowały swoją aktualność do dzisiaj, stanowiący cenne źródło historyczne i ważny tekst prawny, mający wyjątkowe znaczenie.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 Maja uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 1919 roku została uznana świętem narodowym. Po II wojnie światowej zwyczaj obchodów powrócił, ale trwał tylko do 1946 roku, kiedy to władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania. Wszelkie próby manifestowania patriotyzmu w tych dniach były tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 roku. Przywrócono  je dopiero 6 kwietnia 1990 roku.

Od 1920 roku 3-go maja obchodzone jest także święto kościelne, a dokładniej uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która upamiętnia złożone przez króla Jana Kazimierza śluby lwowskie, podczas których powierzył Polskę opiece Maryi.

Chęć ratowania Ojczyzny pod koniec XVIII wieku zjednoczyła wielu Polaków, teraz my połączmy się, aby upamiętnić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zapraszamy Was do obejrzenia oryginału Konstytucji 3 Maja oraz filmu na YouTube  ”Konstytucja 3 Maja –historia prosto z Zamku”.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza