FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Odbiór świadectw maturalnych

Szanowni Maturzyści,

zapraszamy do sekretariatu głównego po odbiór świadectw maturalnych (sesja poprawkowa) 30 września 2020r. w godzinach: 8.00 – 15.00.

Obowiązują wymagania epidemiczne: zakrywanie ust i nosa (maski, chusty, przyłbice), dezynfekcja rąk przy wejściu, własne długopisy. W czasie ewentualnego oczekiwania na odbiór świadectwa należy zachować 1,5 m odstęp. Budynek opuszczamy niezwłocznie po odbiorze świadectwa maturalnego.

W przypadku braku możliwości samodzielnego odbioru świadectwa proszę przygotować pisemne upoważnienie dla wyznaczonej osoby.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza