FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Spotkanie z rodzicami

9 września 2021r. (czwartek) odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas II – IV technikum oraz II – III szkoły branżowej według harmonogramu:

- godz. 16.30 - 17.30 klasy II - spotkanie z Wychowawcami w salach lekcyjnych;

- godz. 17.30 – 18.15 – spotkanie Rady Rodziców w auli szkolnej (s. 1.14);

- godz. 18.15 – 19.15 klasy III i IV - spotkanie z Wychowawcami w salach lekcyjnych.

Prosimy o dostosowanie się do wytycznych epidemicznych:

- ucznia reprezentuje jedna osoba (rodzic/opiekun prawny);

- na terenie budynku szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa maską oraz dezynfekcja dłoni.

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza