FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

3az - spotkanie z artystką fotografii

Jak przygotować duży projekt fotograficzny, jak przygotować fotografię do druku, o  wystawie  i filmach podsumowujących projekt, o wędrówce  po nowohuckich mikrohistoriach i o efektach tych działań opowiadała dziś klasie 3az - fotografka i współautorka projektu FOTOŚWIATY - Zofia Karnasiewicz. 
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza