FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

VIII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” - etap szkolny

Szkolny etap DYKTANDA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO odbył się 1 października 2020 roku. Do konkursu przystąpiło 41 uczniów.

Finalistami szkolnego etapu zostali:

  • Wojciech Moskal z kl. I ag

  • Magdalena Suder – IV df

  • Rafał Szarek – IV bg

  • Gabriela Giza – IV bg

  • Bartłomiej Bień  – II ag

  • Julia Janiszek  – I ag

  • Gabriela Piwowar  –  IV ag

  • Martyna Rapacz  – III df

  • Kamila Feliks  –  IV cg

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Dyktanda Niepodległościowego, a finalistom szkolnego etapu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” – zdecydują, kto z naszych finalistów zostanie zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego. Pod uwagę będzie brana ilość zdobytych punktów w pierwszym etapie.W środę, 21 listopada br. na stronach internetowych organizatorów konkursu zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Etap wojewódzki zaplanowano na 28 października 2020 roku na godz. 13.00. Ze względu na pandemię II etap konkursu odbędzie się w szkołach macierzystych.

Strony internetowe organizatorów:

www.stowarzyszeniepolonistow.pl

zawszewarto.pl

szkolny koordynator konkursu

Anna Wnętrzak-Wnorowska

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza