FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Nasza szkolna Świąteczna Paczka

Za nami kolejna Nasza Świąteczna Paczka. Nasza, bo to, co zostało zebrane, w całości zostało przekazane Rodzinom Naszych uczniów. Ponadto w zbiórce uczestniczyli razem uczniowie i nauczyciele. Szczególne podziękowania dla uczniów 4 bg, która od pierwszej klasy, konsekwentnie co roku, w pełnym składzie, uczestniczy w zbiórce.
Pozostałe klasy to: 1bg,1cf,1df,1er,2bg,2df,2er,3dr,3eg,3az,4cg,4ef.
Dziękuję nauczycielom, którzy włączyli się do zbiórki w formie rzeczowej i pieniężnej. Na rzecz Świątecznej Paczki wpłacili oni łącznie 700 złotych.

Barbara Biernat

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza