FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

VIII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

Do etapu rejonowego organizatorzy konkursu zakwalifikowali Wojciecha Moskala z kl. I ag oraz Magdalenę Suder z kl. IV bg.

W tegorocznej edycji konkursu wartości progowe przejścia do etapu wojewódzkiego to:
90,5 p dla klas IV–VI szkoły podstawowej, 94,5 p dla klas VII–VIII i 82,5 p dla uczniów szkoły ponadpodstawowej.

Ze względu na pandemię informacja o etapie wojewódzkim zostanie podana dopiero w pierwszych dniach stycznia 2021 roku.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w zmaganiu się z trudnościami ortograficznymi!

szkolny koordynator konkursu

Anna Wnętrzak-Wnorowska

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza