FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Wizyta w Radzie Dzielnicy Mistrzejowice

11 marca, grupa uczniów z naszej szkoły udała się  do Rady Dzielnicy XV- Mistrzejowice. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się czym zajmuje się samorząd dzielnicowy, o tym opowiadał  Radny Dzielnicy XV- Pan Grzegorz Gil. Na temat działalności Rady Miasta Krakowa uczniowie dowiedzieli się również od Radnego Miasta Krakowa, Pana Łukasza Sęka . Uczniowie zadali wiele ciekawych pytań, na które prelegenci z chęcią odpowiadali. Na koniec uczniowie sami zamienili się w radnych i wzięli udział w obradach Młodzieżowej Rady Dzielnicy XV. To było bardzo ciekawe doświadczenie.
Wizyta jest kontynuacją projektu Uczeń-Obywatel.
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza