FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Fundacja AERIS FUTURO – Projekt Hydrozagadka

Z okazji Światowego Dnia Wody przedstawiciele uczniów z kl.1 ag, 2 df,1 er, 3hr, 3 dr wziieli udział w projekcie ekologicznym Hydrozagadka.

Celem projektu było zwiększenie świadomości mlodzieży na temat sytuacji hydroekologicznej w Polsce i roli, jaką pełni gospodarka wodna w walce z suszą, a także poszerzenie wiedzy w zakresie promowania i wdrażania rozwiązań retencyjnych. Uczniowie zapoznali się ze sposobami zapobiegania suszy na poziomie lokalnym i możliwościami podejmowania działań w zakresie mikroretencji.

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza