FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Tydzień Zawodowców i Dzień Otwarty

Od 28 marca do 1 kwietnia trwał w naszej szkole Tydzień Zwodowców. Poszczególne dni poświęcone były spotkaniom w pracowniach przedmiotowych i warsztatach szkonych, gdzie na zwiedzających czekali nauczyciele przedmiotów zawodowych. Kandydaci i ich rodzice mogli zapoznać się ze specyfiką zawodów kształconych w naszej szkole. Z tej oferty skorzystało ok. 50 osób, ale najwięcej zainteresowanych, bo prawie 100, pojawiło się w Dniu Otwartym. Następne takie spotkanie planowane jest 28 maja. Zapraszamy!

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza