FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Konkurs "Moja przestrzeń"

Werdykt I ogólnopolskiego konkursu na plakat RYZA 2022 pod hasłem “Moja przestrzeń”: Jury w składzie: (Przewodniczący) Przemysław Szydłowski, Kinga Offert, Natalia Łuczak po wnikliwej obserwacji i ocenie 20 prac w kategorii „uczniowie w wieku 14-15-16 lat”  postanowiło wyróżnić Emilię Rybicką z klasy1 bg  z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im.Z. Klemensiewicza.

Jury w tym samym składzie oceniło także 35 prac w kategorii „uczniowie w wieku 17-18-19 lat” i postanowiło przyznać 2 miejsce Julii Marii Szkółce też z ZSPM.

Wraz z ogłoszeniem wyników prezentujemy publikację konkursową ze wszystkimi nadesłanymi plakatami

https://www.mdk2.pl/images/publikacja_RYZA_22.pdf

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza